Yritystietorekisteri

Etsi hakusanoilla:
| Lisää yritys

Sopimusehdot

1. Osapuolet ja sopimuksen kattavuus

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hitfactory Oy:n (jäljempänä yhtiö) ylläpitämään Yritystietorekisteri.fi hakemistopalveluun ja ilmoitustilastaan maksaneesen yrityksen tai yhteisön (jäljempänä asiakas) välisiin sopimuksiin. Palvelu sijaitsee julkisessa internetosoitteessa www.yritystietorekisteri.fi ja www.yritystietorekisteri.com.

2. Sopimuksen synty

Sopimus syntyy, kun asiakas on kontaktoitu ja on antanut suostumuksensa joko suullisesti tai omasta vaatimuksestaan kirjallisesti. Yhtiön tekemän puhelinmarkkinoinnin kautta tilaussopimus syntyy suullisesti. Jokaisesta tilauksesta asiakkaalle lähetetään oikovedos www.yritystietorekisteri.fi -palveluun tulevista tiedoista sekä lasku. Asiakkaan on tarkastettava tietojensa oikeellisuus oikovedoksesta ja www.yritystietorekisteri.fi -palvelusta sekä ilmoitettava mahdolliset virheet alla mainitun ajan sisällä. Kaikki reklamaatiot, koskien tietoja ja laskua, on toimitettava yhtiölle 8 päivän sisällä laskun päiväyksestä.

3. Sopimuksen rajoitus ja tietojen poisto

Yhtiöllä on oikeus poistaa tietokannastaan asiakkaan tiedot, jotka ovat markkinointilainsäädännön tai muun lainsäädännön vastaisia tai muuten loukkaavat hyvää tapaa, eli ovat SOPIMUKSEN VASTAISIA. Yhtiöllä on oikeus poistaa asiakkaan tiedot, mikäli asiakas ei ole suorittanut laskuaan maksukehotuksista huolimatta. Laskun maksamatta jättäminen ei ole sopimuksen peruutus.

4. Osapuolten vastuut

Asiakkaan vastuulla on toimittaa yhtiölle mahdolliset muutokset palveluun jo kirjattuihin tietoihin. Yhtiö sitoutuu korjaamaan asiakkaan tiedot tai niiden muutokset Yritystietorekisteri.fi -hakemistopalveluun, poisluettuna kohdassa 3. mainitut tilanteet. Yhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta virheellisistä tiedoista johtuneista asiakkaan mahdollisesti kärsimistä välillisistä tai välittömistä vahingoista. Yhtiön korvausvelvollisuus kaikissa tapauksissa rajoittuu maksettuun kauppasummaan, jolla tarkoitetaan puhelinkeskustelussa tai kirjallisessa tilauksessa sovittua tietojen julkaisuhintaa. Asiakkaan maksun peruste on, että yhtiö julkaisee tiedot Yritystietorekisteri.fi -hakemistopalvelussa. Yhtiö on oikeutettu keskeyttämään Yritystietorekisteri.fi -hakemistopalvelun tuottamisen, sivuston päivittämisen tai muiden ohjelmallisten töiden johdosta. Yhtiöllä on oikeus vaihtaa palvelun nimeä ja domainia, ilman erillistä ilmoitusta tilaajalle. Yhtiöllä ei ole muita vastuita palvelun tuottamisesta kuin tässä sopimuksessa mainitut.

5. Immateriaalioikeudet

Yhtiöllä on täydet omistajan oikeudet Yritystietorekisteri.fi -hakemistopalveluun ja sen osa-alueisiin. Muilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää niitä kilpailevaan tai mihinkään muuhun yhtiön etua loukkaavaan tarkoitukseen. Yritystietorekisteri.fi -hakemistopalvelun sisällön tai sen osien kopioiminen on kielletty. Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallentaa tietokoneelleen tai mobiililaitteelleen tai tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön otteita sivuista.

6. Asiakastietojen käyttö

Yhtiö saa käyttää asiakkaidensa tietoja myös muuhun markkinointiin, sekä luovuttaa asiakkaiden tietoja yhteistyökumppaneilleen, mikäli asiakas ei ole sitä erikseen yhtiöltä kirjallisesti kieltänyt.

7. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa laskussa mainitun ajan ja sopimus uudistetaan joko suullisesti, sähköpostitse tai kirjallisesti Pois lukien toistaiseksi voimassa olevat- sopimukset, jotka uusiutuvat automaattisesti määräajoin (12 kk) jos asiakkaalta on siihen suostumus sopimuksen tekohetkellä saatu.

8. Muutokset

Yhtiöllä on oikeus muuttaa Yritystietorekisteri.fi -hakemistopalvelua, sen saatavilla oloa ja laitteille asetettuja vaatimuksia, mutta velvollisuutta siihen ei ole.

9. Linkkiyhteydet ja muut sivustot

Yhtiö ei vastaa niiden sivujen sisällöstä tai palvelusta, joihin Yritystietorekisteri.fi -hakemistopalvelusta on linkki ja jotka on julkaistu jonkin muun toimijan toimesta.

10. Muuta

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Yhtiöllä on oikeus käyttää digitaalisia tallenteita. "Tekijänoikeuden alaisesta aineistosta ei toimiteta digitaalisia tallenteita ilman oikeudenomistajan lupaa (TekijäL 16a §)."

11. Sopimuksen voimaantulo

Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 27.8.2008